Een van de recentere kunstwerkjes van hout is dit stadsgezichtje op dit oude blokje hout met verfresten.